modrakoda

PRVA POMOČ - EFR

Prva pomoč je neposredna zdravstvena oskrba, ki jo dobi poškodovanec ali nenadno zboleli na kraju dogodka in je opravljena s preprostimi pripomočki in z improvizacijo. Potrebno je hitro ukrepanje, v pravilnem zaporedju. Usoda ponesrečenca je zelo pogosto odvisna od ukrepanja ljudi, ki se znajdejo na kraju nesreče. Odkrijte preproste korake za učinkovito prvo pomoč.

Tečaj EFR je osredotočen na krepitev zaupanja v laične reševalce in povečanje njihove pripravljenosti, da se odzovejo na nujno zdravstveno stanje. Udeleženci tečaja se naučijo slediti preprostim korakom za nujno oskrbo in uporabljati spretnosti v nestresnem učnem okolju. Vsi tečaji so podprti s priročniki za samostojno učenje, videoposnetki in referenčnimi karticami za izboljšanje učenja. EFR tečaj temelji na mednarodno priznanih medicinskih smernicah za nujno oskrbo.

  •